Web services for predictive text analytics

May 15, 2018

Tree company en Textgain faciliteren burgerparticipatie door middel van artificiële intelligentie

Kwalitatieve burgerparticipatie dankzij AI

Burgerparticipatie wint meer en meer aan populariteit en draagvlak binnen organisaties, overheden en burgers. Om de toenemende hoeveelheid input op een snelle, efficiënte en kwalitatieve wijze te verwerken, ontwikkelden Tree company en Textgain, met de steun van het Vlaamse agentschap voor innovatie en ondernemen‘CCM’: semi-automatische content codering en moderatie.

CCM & burgerparticipatie

CCM voor burgerparticipatie"Het ontwikkelen van CCM (content coding and moderation, nvdr) laat ons toe om sneller en consistenter bijdragen van burgers tijdens participatietrajecten te modereren op drie niveaus: ongepast taalgebruik, dubbeldetectie en codesuggestie." aldus Michiel Nuytemans, oprichter en zaakvoerder van Tree company, “Ons participatieplatform geeft de moderator automatisch een overzicht van posts die volgens het ontwikkelde algoritme ongepast taalgebruik bevatten of inhoudelijk overlappen met reeds eerder geplaatste berichten (semantische dubbeldetectie). Daarnaast worden automatisch één of meer codes voorgesteld die de inhoud van het bericht van een betekenisvolle categorie voorzien.

De innovatie van Tree company en Textgain met zelflerende artificiële intelligentie zorgt op die manier voor een collectief geheugen, waarbij het systeem continu bijleert van het werk van het moderatorteam en deze kennis naar hen terugkoppelt.

In April 2017 verkregen Tree company, partner voor eParticipatie en Textgain, spin-off in artificiële intelligentie en taaltechnologie van de Universiteit Antwerpen, bedrijfsinnovatiesteun van het Vlaamse agentschap voor innovatie en ondernemen (Vlaio). In Maart 2018 werd het innovatieproject succesvol afgerond en is de module klaar om breed ingezet te worden bij online participatieprojecten.

De innovatieve moderatiemodule van Tree company en Textgain is ‘up and running’ en wordt onder andere ingezet voor de moderatie van ‘Cirkeltips’ voor OVAM en de ‘wetenschapsagenda’ voor het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen.

Ook voor help desks

Maar niet alleen burgerparticipatieplatformen zijn gebaat bij CCM.” zegt Guy De Pauw, CEO van Textgain en doctor in computationele taalkunde, “Het biedt immers ook een handige oplossing voor onder meer klantencontactcentra, help desks, internetfora en andere online infrastructuur waar de snelle en efficiënte verwerking van user-generated content centraal staat.

Over 'Cirkeltips'

De Cirkeltips (OVAM) is een online tool die bedrijven helpt om een duurzamer materiaalbeheer te ontwikkelen: op basis van reeds gekende gegevens kunnen bedrijven er hun afvalproductie vergelijken met andere gelijkaardige bedrijven, krijgen ze tips om hun materiaalbeheer te verduurzamen en kunnen ze in discussie gaan over deze onderwerpen. De OVAM wil met deze website de kennis over duurzaam afval- en materiaalbeheer bij bedrijven verhogen. CCM wordt ingezet voor de moderatie en codering van de vragen die op Cirkeltips gesteld worden door bedrijven in Vlaanderen.

Over ‘Wetenschapsagenda’

Met ‘Vraag voor de Wetenschap’ brengen we de wetenschap dichter bij de burger: tijdens de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’ (17 april tot 27 mei 2018) roepen we zoveel mogelijk Vlamingen op om hun vragen voor de wetenschap in te dienen op vraagvoordewetenschap.be. Dankzij CCM worden de verwachtte 5 tot 10 000 ideeën op een snelle, efficiënte en kwaliteitsvolle manier gemodereerd op inhoud en taalgebruik én gecodeerd naar 4 hoofd- en 30 sub-categorieën.

Over ‘Tree company’ 

Tree company is specialist in online burgerparticipatie en zet in op online tools voor maatschappelijke projecten. Tree company werd opgericht in 2011 en bouwt verder op de expertise van haar twee oprichters en zaakvoerders, Michiel Nuytemans en Erwin Berghmans.

Over ‘Textgain’

Textgain is een spin-off in artificiële intelligentie van de Universiteit Antwerpen en werd opgericht door Dr. Guy De Pauw, Dr. Tom De Smedt en Prof. Dr. Walter Daelemans. Textgain biedt een API aan voor automatische tekstanalyse en profilering, maar ontwikkelt ook taaltechnologische oplossingen op maat voor onder meer de Nederlandse politie en de Vlaamse overheid.

October 11, 2017

Personality Profiling with LIZI!

We're putting the final touches on LIZI, our new state-of-the-art Artificial Intelligence that extracts a complete personality profile from written documents, such as cover letters, social media messages and reports. LIZI will go far beyond Textgain's existing personality profiler and will extract all 4 MBTI dimensions for 5 languages, alongside other actionable personality typologies as well.

Exciting stuff! Stay tuned!
October 06, 2017

A new contender emerges

Following up on our previous story on the flame war between Trump and Un, it now seems a new contender has emerged. US Secretary of State Rex Tillerson has allegedly referred to President Trump as a "moron" in a private meeting. The story broke on October 4. Time to check out the fall-out on Twitter!

Given the rather wide spread use of the word "moron" on social media, we restricted our counts to only those occurrences that are used in the same sentence as "Trump". We will probably never know if Tillerson has said the actual words, but the combo certainly has been trending...

September 24, 2017

Rocket Man vs DotardAfter Donald Trump delivered his Rocket Man-speech at the UN, the Elton John song title became a popular talking point on social media. A few days later, Kim Jong Un retaliated by calling Trump a dotard, an outdated English slur for an old, senile person. Un's term quickly gained traction on social media as well.

We tracked and plotted the two insults on Twitter. It's easy to see from the graph when the insults were launched by the respective leaders. Note how the emergence of dotard triggers a new, even bigger wave of rocket man mentions. We'll leave it up to you to decide who's the winner of this bizarre flame war.

 

September 16, 2017

Swahili added to Textgain's text analytics services

Two new web services have been added! You can now process Swahili content using Textgain's text analytics services.